Publikacje

 

Strona główna
Aktualności
eAkademia
Ogłoszenia
Szkoła
Uczniowie
Nauczyciele
Publikacje
Sukcesy
Mistrz klaw.
Galeria
Filmy
Księga gości
Linki

 
W dziale publikacje nauczycieli zamieszczamy materiały edukacyjne: artykuły, plany wynikowe, materiały pomocnicze, scenariusze lekcji, plany rozwoju zawodowego, testy, programy nauczania i zadania dla uczniów.
   
Autor przekazując materiały do publikacji wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia, nazwiska na stronie naszego serwisu oraz oświadcza, że jest autorem publikacji.
 

Spis publikacji:

 • mgr Dominika Maciąg
  • "Poradnik szybkiego reagowania"POBIERZ
 • mgr Ewa Bodys - Teterycz
  • "Alkoholizm młodzieży. Pedagogizacja rodziców" - (pobierz)
  • "Praca z uczniem dyslektycznym" - (pobierz)
  • "Niedostosowanie społeczne - szkolenie Rady Pedagogicznej" -  (pobierz)

 • mgr Mirosław Osuch (Wychowanie fizyczne)
  • "Plan metodyczny z wychowania fizycznego dla kl.1"-(pobierz)
  • "Trening biegów średnich w gimnazjum w Obszy" - (pobierz)
  • "Nauka pływania i zajęcia na basenie" - (pobierz)

 • mgr Edward Tor (Historia, Wos)
  • "Kultura Starożytnego Wschodu" - prezentacja multimedialna - (pobierz)
  • Konspekt zajęć historii dla klasy I gimnazjum - " W państwie faraonów"- (pobierz)
  • Scenariusz lekcji historii dla klasy I gimnazjum - "Dziedzictwo starożytnych Greków" - (pobierz)
  • "Jak sprawiedliwie oceniać?" – rola oceny szkolnej w procesie dydaktyczno – wychowawczym - szanse i zagrożenia - (pobierz)

 • mgr Eugeniusz Czuryło (Biologia, Chemia)
  • "Pierwotniaki" - konspekt do lekcji biologii w klasie II gimnazjum - (pobierz)
  • Plan pracy Szkolnego Koła PCK w Gimnazjum w Obszy oraz sprawozdanie - (pobierz)

 • mgr Jarosław Jaworowski (Fizyka, Informatyka)
  • Awans na stopień nauczyciela mianowanego:
  • Konspekty
   • Wyznaczanie zależności okresu od długości wahadła - konspekt lekcji fizyki w klasie 2 gimnazjum - (pobierz)
   • Wyznaczanie zależności okresu od długości wahadła - karta pracy ucznia - (pobierz)
   • Budowa i rodzaje soczewek - konspekt lekcji fizyki w 3 klasie gimnazjum z wykorzystaniem programu dydaktycznego oraz pracowni komputerowej - (pobierz)
   • Wyznaczanie gęstości substancji - konspekt lekcji fizyki w klasie 2 gimnazjum - (pobierz)
   • Wyznaczanie gęstości substancji - karta pracy ucznia - (pobierz)
  • Autorski program profilaktyczny - „Bezpieczny Internet – świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa”
   • Program - (pobierz)
   • Ankieta "Diagnoza internetowa uczniów w szkole" - (pobierz)
   • Prezentacja multimedia "Powszechność informacji a zagrożenia wynikające z tego dla dzieci i młodzieży" (w tym opracowanie ankiety) - (pobierz)
   • Projekt ulotki informacyjnej dla rodziców - (pobierz)
   • Scenariusz Dnia Bezpiecznego Internetu - (pobierz)
  • Inne:
   • Program dydaktyczny "Soczewki" ( w postaci prezentacji PowerPoint) - (pobierz)
   • "Przyczyny niskiej frekwencji" - wzór ankiety, opracowanie anikety, referat szkoleniowy - (pobierz)
   • "Czy w naszej szkole istnieje problem dużej absencji uczniów?" - wzór ankiety, opracowanie wyników ankiety w postaci prezentacji multimedialnej - (pobierz)

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) zaświadczenie o publikacji można dołączyć do do punktu 8.2.3 "umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;"
 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 07 listopada 2016.  Twój numer IP:      Administrator: Jarosław Jaworowski (ov3rjar@gmail.com)