eAkademia

 

Strona główna
Aktualności
eAkademia
Ogłoszenia
Szkoła
Uczniowie
Nauczyciele
Publikacje
Sukcesy
Mistrz klaw.
Galeria
Filmy
Księga gości
Linki

Nasze Gimnazjum jest jedną z 13 szkół województwa lubelskiego i jednym z 200 gimnazjów w Polsce, w którym od nowego roku szkolnego, będzie realizowany nowatorski projekt nauczania i uczenia się, wykorzystujący platformę e-learningową "Akademia przyszłości".

Jest to Ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości.

Projekt będzie realizowany przez 3 lata - od 1 września 2010 r. do końca roku szkolnego 2012/2013. Uczniowie rozpoczynający naukę 1 września 2010 r., biorą udział w projekcie obligatoryjnie.

 

Korzyści dla uczniów:

 • Wzrost zainteresowania nauką dzięki
  atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych.
 • Umiejętność pracy z wykorzystaniem
  nowoczesnych technologii informacyjnych
  (e-learningu).
 • Szansa na równy start dla tych, którzy do tej
  pory mieli słabsze wyniki w nauce.
 • Szansa dla szczególnie uzdolnionych na
  rozwój swoich zainteresowań dzięki
  współpracy z uczelniami wyższymi.
 • Możliwość wykorzystania nabytych
  i ukształtowanych kompetencji w dalszej
  nauce i życiu codziennym.

Korzyści dla szkoły:

 • Zwiększenie szansy na osiągnięcie przez
  uczniów lepszych wyników na egzaminie
  gimnazjalnym.
 • Poprawa jakości pracy szkoły przez
  upowszechnienie nowoczesnych narzędzi
  nauczania.
 • Zbudowanie systemu wspierającego uczniów
  osiągających słabsze wyniki w nauce.
 • Zbudowanie systemu wspierającego uczniów
  wybitnie uzdolnionych.
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu
  kwalifikacji nauczycieli i zwiększeniu
  efektywności kształcenia.
 • Możliwość wykorzystania w procesie
  dydaktycznym tablicy interaktywnej
  przekazanej szkole w ramach Projektu.

Zdjęcia w GALERII


Pliki do pobrania:

Prezentacja dla rodziców

Ulotka dla rodziców